lyrsense.com

Lyrics Herr Holger (Saltatio Mortis)

Rating: 5 / 5    2 votes

Herr Holger

Fru Tala hon drömde hon drömde i natt
Vak upp här är en god tid
Att den rike herr Holger han skulle ge tappt
Den rike herr Holger

De stötte på dörren med stänger och spjut
Är gerr Holger så skall han här ut
Herr Holger han talte till svennerna två
I läggen gullsadeln på gångaren grå

När som de var komna till Köpenhamn
Der ståndar kung Kristian på hvitan den strand
I varen välkommen her Holger till mig
Herr Holger herr Holger det kostar ditt lif

Herr Holger blev grafven när klockan var tolf
När klockan var elfva så kom han igen
Han klappar på dörren med fingrarne små
Fru Tala stig upp dra låsarne frå

Med ingen så hafver jag stämma utsatt
Och ingen så släpper jag in uti natt
Min kära fru Tala gif bonden sin ko
För i helvete der är så svårt att bo

Att den rike herr Holger han skulle ge tappt
Den rike herr Holger

Far du i helvete med svennerna dina
vak upp här är en god tid
Så kommer jag efter med möerna mina
Den rike herr Holger

Album

Manufactum III

Manufactum III

Saltatio Mortis

Videos

Herr Holger

Videos are provided automatically by youtube.API.


close

Do you like this song?

Share it with your friends!